Algemene Voorwaarden Bruiloft

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Fotograaf

 1. Maartje Gerrits Fotografie zal met professionele apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar vastleggen.
 2. Maartje Gerrits Fotografie zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Offerte

 1.  Een offerte vervalt na 30 kalenderdagen. Een offerte dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij akkoord op de offerte wordt er automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Betaling

 1. Maartje Gerrits Fotografie vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 30% van totaalbedrag.
 2. Deze aanbetaling dient te zijn betaald binnen 14 dagen. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is voldaan, kan de opdracht geannuleerd worden.
 3. Uiterlijk 1 maand voor de bruiloft verstuurd Maartje Gerrits Fotografie een verzoek tot betaling van 50% van het overeengekomen bedrag.
 4. Binnen 1 week na de trouwdatum verstuurt Maartje Gerrits Fotografie een factuur voor de restbetaling van het overeengekomen bedrag.
 5. Maartje Gerrits Fotografie levert producten nadat de volledige betaling is voldaan.
 6. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en inzet van extra personen worden apart vermeld.
 7.  Nabestellingen en reiskosten worden apart gefactureerd.
 8. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw, vanwege de kleineondernemersregeling (KOR).

Artikel 4: Producten en levering

 1. Maartje Gerrits Fotografie stuurt binnen 7 dagen na de trouwdag een online galerij met daarin maximaal 20 bewerkte foto’s.
 2. Maartje Gerrits Fotografie levert minimaal het aantal foto’s dat wat in het pakket beschreven staat.
 3. Maartje Gerrits Fotografie levert de bestanden digitaal.
 4.  Maartje Gerrits Fotografie levert geen RAW-bestanden.
 5. Maartje Gerrits Fotografie hanteert een levertijd van 6 weken voor de foto’s in de online galerij.

Artikel 5: Fotoalbums

 1. Nadat het bruidspaar de foto’s ontvangen heeft zal Maartje Gerrits Fotografie binnen 3 weken een eerste ontwerp maken van het overeengekomen album.
 2. Het bruidspaar mag na ontvangst van het eerst ontwerp van het album kleine wijzingen laten aanbrengen. Onder kleine wijzigingen valt onder andere het wisselen van enkele foto’s of een verandering in het formaat van de foto’s
 3. Na goedkeuring van het bruidspaar verzendt Maartje Gerrits Fotografie het albumontwerp op naar de leverancier. Het album is na goedkeuring binnen 8 weken bij het bruidspaar in huis.
 4. Wijzigingen in het design van het album zijn alleen mogelijk in overleg met Maartje Gerrits Fotografie en tegen betaling van een extra vergoeding.
 5. Het bruidspaar heeft recht op maximaal drie feedbackrondes om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
 6. De levertijd van het album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt altijd aan het bruidspaar gecommuniceerd.
 7. Het album wordt bij jullie thuis geleverd of kan worden opgehaald bij Maartje Gerrits Fotografie.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht van de foto’s zal altijd bij Maartje Gerrits Fotografie zijn. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
 2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.
 3. Maartje Gerrits Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 7: Annulering en opschorting

 1. Als de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Maartje Gerrits Fotografie, nadat het bruidspaar hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Bij annulering van de overeenkomst door het bruidspaar houdt Maartje Gerrits Fotografie de kosten van de aanbetaling.
 3. Bij annulering door het bruidspaar minder dan 90 dagen voor de trouwdatum, brengt Maartje Gerrits Fotografie 50% van het offertebedrag in rekening.

Artikel 8: Ziekte

 1.  In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Maartje Gerrits Fotografie echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in dezelfde stijl werkt. De foto’s worden altijd door Maartje Gerrits Fotografie afgewerkt.

Artikel 9: Portretrecht

 1. Maartje Gerrits Fotografie houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder de website, portfolio, sociale media en drukwerk.
 2. Maartje Gerrits Fotografie mag de foto’s gebruiken voor fotowedstrijden.
 3. Afwijkende afspraken worden via de mail vastgelegd.

Artikel 10: Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Maartje Gerrits Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig door Maartje Gerrits Fotografie gedeeld aan het bruidspaar.
 
Scroll naar boven