Algemene voorwaarden

Gegevens

Bedrijfsnaam: Maartje Gerrits Fotografie
Websites: www.maartjegerrits.nl
www.facebook.nl/maartjegerritsfotografie
www.instagram.nl/maartje_gerrits
E-mail: info@maartjegerrits.nl   

Auteursrecht

 • Bij publicatie van de foto’s dient ten allen tijde een naamsvermelding gedaan te worden, door Maartje Gerrits, dan wel Maartje Gerrits Fotografie te vermelden of in ieder geval de URL van de website van Maartje Gerrits Fotografie bij de foto’s te vermelden.
 • Het op enige wijze bewerken van foto’s is uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s.
 • Maartje Gerrits Fotografie de werken mag gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicatie door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit schriftelijk te laten weten aan de fotograaf.

Opdracht

 • Maartje Gerrits zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Maartje Gerrits behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Maartje Gerrits onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 • Klant en fotograaf maken een afspraak voor een fotoshoot. Deze zal altijd doorgaan. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn (ziekte, ongeval, overlijden) dan wordt er altijd in overleg met de fotograaf besloten of de fotoshoot wordt afgezegd of dat er een nieuwe datum voor de reportage wordt vastgelegd.
 • Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besproken.

Levering

 • Maartje Gerrits levert enkel nabewerkte fotobestanden, en nooit onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
 • De bestelde foto’s worden altijd in kleur en in zwart-wit geleverd, tenzij anders overeengekomen.
 • De foto’s worden binnen 21 dagen na betaling geleverd via WeTransfer, alleen deze mogen online gebruikt worden en afgedrukt worden.
 • Het is niet toegestaan om de digitale bestanden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan aangeleverd via WeTransfer, bijvoorbeeld bijgesneden of bewerkt. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Maartje Gerrits Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk. 

Vergoeding

 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Maartje Gerrits gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.A
 • ls aannemelijk is dat Maartje Gerrits hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Maartje Gerrits dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 • Alle door Maartje Gerrits genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Factuur en Betaling

 • Bij het boeken van een shoot gaat de klant akkoord met een aanbetaling van 50%. Na het ontvangen van de aanbetaling staat de geplande datum vast. 
 • Maartje Gerrits zal aan de opdrachtgever voor de overeengekomen bedragen een betaalverzoek sturen, tenzij anders is overeengekomen.
 • De betaling moet betaald worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De betalingen dienen binnen de afgesproken tijd betaald te worden. Bij alle diensten geldt dat de producten pas geleverd worden zodra de betaling binnen is.

Aansprakelijkheid

 • Maartje Gerrits is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Maartje Gerrits Fotografie geleverd zijn. Ook is Maartje Gerrits niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
 • Maartje Gerrits is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van de bestanden die Maartje Gerrits aan de opdrachtgever heeft geleverd. De opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.

Klachten

 • Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
 • Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Maartje Gerrits waar mogelijk zijn werkzaamheden kan aanpassen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op

Cadeaubonnen

 • De cadeaubonnen hebben een geldigheid van 2 jaar na uitgifte. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • De cadeaubon is inwisselbaar als betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 • De cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.

Privacy (AVG)

 • Maartje Gerrits zal persoonsgegevens (naam, mail, telefoonnummer en adressen) van opdrachtgever niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
 • Persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard bij Maartje Gerrits Fotografie
 • Maartje Gerrits Fotografie gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Dit is alleen zichtbaar voor Maartje Gerrits.
 • Algemene voorwaarden kunnen, zonder enige kennisgeving, aangepast worden.  
Scroll naar boven